Partene kom til enighet i de ordinære forhandlingene den 16. og 17. november om følgende nye punkter i tariffavtalen til Baker- og konditoroverenskomsten.

Det gis et generelt tillegg på kroner 0,50 fra 1. mai.

Minstelønnssatsen øker med kroner 5,60 pr. time til kroner 189,30, inkludert det generelle tillegget, fra 1. mai.

6 års ansiennitetstrinnet heves med kroner 0,25 til kroner 4 pr time. Tillegget har utgående effekt.

Vi har fått en presisering av daglig arbeidstid i overenskomsten og sikret fortsatt lokal forhandlingsrett på spørsmål knyttet til arbeidstid.

Det tas inn en bestemmelse i overenskomsten om at bedriftene ikke har anledning til å forskjellsbehandle de ansatte når det gjelder forskuttering av sykepenger.

Oppgjøret er i tråd med det som ble oppnådd i frontfaget.

– Vi er fornøyde med å komme til enighet etter to dager med forhandling, sier forhandlingsleder i NNN, Ingunn Ekremsæter.

Et enstemmig forhandlingsutvalg anbefaler forhandlingsresultatet, som går ut til uravstemning med svarfrist den 8. desember.

Overenskomsten omfatter 246 medlemmer i 11 virksomheter.

Enighetsprotokoll

Forhandlingsutvalg:
Gentian Pirushi, Goman Lindås, Morten Skoland, Goman Sørlandet, Knut Berg, Goman Østfold, Ingunn Ekremsæter, Grete Troset Salberg og tariffansvarlig Jarle Wilhelmsen.