Tariffoppgjøret 2019 i havn

Meklingen i lønnsoppgjøret mellom LO og NHO endte med enighet mer enn 12 timer på overtid mandag 1.april.
Resultatet vil gi økt kjøpekraft til alle. Det har en tydelig lav- og likelønnsprofil og en økonomisk ramme på 3,2 %.

Les mer her.
I 2019 er det mellomoppgjør 

Mellomoppgjør gjennomføres alltid samordnet og uten forbundsvise tilpasninger,
men med lavlønnsprofil. Går ikke til utavstemning.

Her er LOs tariffpolitiske uttalelse.

Gangen i tariffoppgjøret 2019:

19. februar  Møte i LOs repskap. LO vedtar krav til mellomoppgjør
11. mars Kravoverlevering
13. mars Forhandlingsstart
14. mars Enighet: Avtalen sendes til LOs rep. skap for godkjenning 23. april
  Om brudd i forhandlinger: LO melder plassoppsigelse. Oppgjøret går til mekling 
30. og 31 mars Hvis de ikke blir enige, blir det mekling helga 30. og 31. mars.
  En eventuell mekling vil trolig strekke seg gjennom natta, natt til 1. april.
1. april En streik vil tidligst starte 1. april.