Tariffoppgjøret 2024

Nå er det tid for årets lønnsoppgjør. Her vil du finne informasjon og oppdaterte nyheter om NNNs forhandlinger.

Krever reallønnsvekst i årets lønnsoppgjør

NNNs viktigste oppgave er å sikre medlemmene gode lønns- og arbeidsvilkår. Foran lønnsoppgjørene legger Det tekniske beregningsutvalget (TBU) frem en rapport som gir oversikt over lønns- og inntektsutviklingen.
Les TBUs rapporter her.

NNN (Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund) hadde sin tariffkonferanse i uke 5, hvor tillitsvalgte fra alle bransjer behandlet alle innkomne forslag.

Alle bransjeutvalg ble valgt på tariffkonferansen.

NNN starter forhandlinger mandag 22. april med Bryggeri og mineralvannsfabrikker.

Lønnsoppgjøret i 2024 er et hovedoppgjør

Reguleringen av lønns- og arbeidsvilkår gjøres gjennom både arbeidsmiljøloven og ulike tariffavtaler. Tariffavtalene inngås som hovedregel for to år om gangen. Hvert annet år utløper tariffavtalene, og da gjennomføres det såkalte «hovedoppgjør».

Lønnsoppgjøret i 2024 er et hovedoppgjør. Det betyr at det ikke kun er snakk om lønn, men at hele tariffavtalen skal forhandles. Dette innebærer alt fra lønn til kompetanseutvikling og permisjonsrettigheter.

Siste nytt fra tariffoppgjøret 2024