Dette er et tilbud om en uføreforsikring til deg som medlem av NNN

Uføreforsikring – slik sikrer du inntekten din hvis du blir syk. Vi ønsker trygghet for våre medlemmer og anbefaler alle å ha en uføreforsikring.

 

Visste du at:

  • Over 30 % blir uføre og må slutte i jobben
  • Din inntekt blir 34 % lavere etter 12 måneders sykemelding

 

Gjennom SpareBank 1 Forsikring tilbyr vi deg:

  • Uføreforsikring på 370 304 kroner (reduseres med 5 % per år fra fylte 51 år)
  • Månedlig utbetaling etter 12 måneders sykemelding
  • Konkurransedyktig pris; kun 456,-  kroner pr måned

Mottar du ytelser fra NAV (sykepenger, arbeidsavklaringspenger eller uførepensjon), kan du ikke være med på uføreforsikringen.

Blir du friskmeldt, kan du bli med på uføreforsikringen fra den dagen det skjer. Da må du selv gi forbundet beskjed om dette.

Blir du arbeidsufør innen to år etter at du meldte deg inn i forsikringen av en sykdom/lidelse som du hadde på innmeldingstidspunktet og som det antas at du kjente til, har du ikke krav på erstatning.

Bestill forsikringen her

Forsikringssummer for noen utvalgte aldersgrupper:

Alder Månedlig utbetaling
etter 12 måneders sykemelding
Forsikringssum
totalt
Inntil 51 år Kr 3 875  Kr 387 532
55 år Kr 2 906   Kr 290 649
58 år Kr 2 325  Kr 232 519

 

Forsikringen opphører ved fylte 60 år.

Ønsker du å vite mer, les her (brosjyren 2019)

Ønsker du å vite mer om hvilke fordeler du har i LOfavør lofavør.no/forsikring

Betaling for denne forsikringen kommer i tillegg til kontingenten.

Du får tilsendt egen giro. For mer informasjon, send mail til firmapost@nnn.no

Engelsk 

English

Litauisk

Lietuvos

Polsk

Polski

Russisk

русский