Det er din tur – nå kan du si din mening om resultatet av NHO-oppgjøret!

Nå kan du som er medlem på NHO-området, si din mening om resultatet av tariffoppgjøret ved å delta i uravstemningen. Informasjon går i disse dager ut til dere som kan stemme. 

Det er et enstemmig forhandlingsutvalg som anbefaler medlemmene å stemme ja til resultatet. Men det er medlemmene som skal gjøre seg opp en mening. Hvis flertallet stemmer ja, har vi nye avtaler på plass. Stemmer flertallet nei, blir det storstreik 4 dager etter den 27. april. (Ny plassfratredelse vil bli meddelt den 27.april hvis det blir nei).

Den som stemmer bestemmer! Det er sånn medlemsdemokratiet vårt virker.

Uravstemningsfristen for våre medlemmer er tirsdag 24. april kl. 12.00

Hovedpunkter
• En forbedret AFP-ordning
• Enighet om målene for en ny, framtidig AFP
• Slitertillegg
• Økt kjøpekraft for alle
• Særskilte lav- og likelønnstillegg
• Dekning av reise, kost og losji

Dagens AFP-ordning er forbedret
Dagens AFP-ordning har flere hull. Nå har vi fått tettet noen av disse hullene i dagens ordning: Mange av de som i dag faller ut fordi de er blitt syke eller rammet av nedbemanning på slutten av yrkeslivet, vil nå få AFP.

Enighet om målene for en framtidig AFP
Dagens AFP videreføres i en lang overgangsperiode. En ny ordning fases inn, som tetter alle hull. Mer enn dobbelt så mange vil få rett til AFP med ny ordning. Særlig yngre arbeidstakere vil nyte godt av den nye ordningen. AFP vil bli mer forutsigbar, og vil gi større trygghet for framtidig pensjon. Med den nye ordningen vil du med full opptjening få omlag samme nivå på AFP som i dag.

Ny ordning for sliterne
Levealdersjusteringen i Folketrygden virker sterkere enn antatt. LO har sikret en ekstra ytelse til de som ikke har muligheter eller helse til å stå lenge i arbeid. Ytelsen går til de som går av ved 62, 63 eller 64 år, uten arbeidsinntekt ved siden av. Ordningen innføres fra 1. januar 2019, og når den er fullt innfaset vil den gi omlag 25.000 kroner ekstra i året fram til fylte 80 år.

Lønnstilleggene
Generelt tillegg til alle på kr 1,00 per time fra 1. april 2018. Særskilt lavlønnstillegg på kr 2,50 per time til alle på overenskomster som ligger under 90 pst av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Gjennomsnittlig industriarbeiderlønn er kr 464.139 i året. 90 pst av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn utgjør kr 417.725 i året. For oversikt over hvilke overenskomster dette gjelder, se www.lo.no.

Lav- og likelønnsprofil
Tilleggene vil gi mest til de lavest lønte, mange kvinner. Kvinner utgjør
23 prosent av arbeidstakerne som omfattes av oppgjøret, mens de utgjør halvparten av arbeidstakerne på overenskomster som får lavlønnstillegget. Totalt er nærmere hver femte arbeidstaker omfattet av overenskomster som får lavlønnstillegget.

Reise, kost og losji
Unntaket i tariffbestemmelsen i Industrioverenskomsten om at personer “inntatt på stedet” ikke skal få dekket utgifter til reise, kost og losji, har bidratt til opprettelse av såkalte “postkassebedrifter” og ført til sosial dumping over hele landet. Dette ryddes opp i nå. Tariffavtalen blir klarere på hva som skal til før man kan kalle seg en bedrift og hvordan ansatte skal tilknyttes bedriften. Det er en viktig seier i kampen mot de useriøse.
I materiellet til uravstemningen vil det bli gitt utfyllende informasjon om forslaget og reglene for avstemningen.

Det er viktig å sette seg inn i uravstemningsmaterialet, og se på hva som ble vedtatt for din overenskomst.

Uravstemningsmateriale Kjøttindustrien (pdf)
Uravstemningsmateriale Egg og Fjærfe (pdf)
Uravstemningsmateriale Meieri industrien  (pdf)
Uravstemningsmateriale Melkebearbeidende industri (pdf) 
Uravstemningsmateriale Bryggeri (pdf)
Uravstemningsmateriale Idun (pdf) 
Uravstemningsmateriale Møller og Fôrblanderier (pdf) 
Uravstemningsmateriale Baker og konditorfagene (pdf) 
Uravstemningsmateriale Sjokolade, sukkervare og snacksindustrien (pdf) 
Uravstemningsmateriale Vin og brennevin (pdf)
Uravstemningsmateriale Mat og drikkevareindustrien (pdf)
Uravstemningsmateriale Margarinfabrikkene (pdf)
Uravstemningsmateriale Fiskeindustribedrifter  (pdf)

Information in English

Information in Polish

Information in Spanish

Publisert: 13. april 2018|Kategori: Forsiden, Tariff 2018, Ukategorisert|

Del:

Kommende arrangementer: