Slideshow shadow

Søk BKA-midler til kurs på arbeidsplassen

15. september 2014

BKA-VOX.pngVox lyser ut BKA-midler til kurs i lesing, skriving, regning, muntlig og digitale ferdigheter. Private og offentlige virksomheter kan søke. Søknadsfrist er 11. november 2014. Les mer →

Økonomisk støtte til kulturtiltak 2015

15. september 2014

Rock concertFormålet med den økonomiske støtteordningen er å fremme LOs kulturpolitikk slik den er vedtatt i LOs handlingsprogram for kongressperioden 2013 – 2017. Les mer →

Full støtte til de streikende HK medlemmene

12. september 2014

HK_streikevakter_webNNNs forbundsstyre gir sin fulle støtte til de streikende. Dette er en viktig kamp for å unngå tariffhopping. Les mer →

Streik rammer NNN sine medlemmer

11. september 2014

Bilde streik, konflikt, LockoutI forbindelse med konflikten mellom NHO og HK på Butikkoverenskomsten, har HK tatt ut totalt 71 virksomheter og 290 medlemmer i streik så langt. Nå trappes streiken ytterligere opp med 3. streikeuttak fra mandag 15. september. Denne streiken rammer en del av NNNs medlemmer i bakeri- og kjøttutsalg.  Les mer →

Endringer i Arbeidsmiljøloven

11. september 2014

arbeidsmiljoloven2I forbindelse med den nye regjeringens forslag til  endringer i Arbeidsmiljøloven, har LO utarbeidet et hefte med kommentarer til forslagene som er ute på høring. Les mer →

Fiskeforbundssekretæren

3. september 2014

Ann-SolveigSørensen-2Ann-Solveig Sørensen (55) har inntatt forbundskontoret. Hun tar over bransjeansvaret for fiskeindustrien når forbundssekretær Hans-Johan Dahl går av med pensjon 1. november.  Les mer →

Top