Landsmøtet 2017 – onsdag 5. april

> Opptak 09.00–13.00

Fra venstre debattleder Stein Aabø, Stein Stugu, Janne Halvorsen, Anne Berit Aker Hansen, Bjørn Hopland og Nikolai Astrup Westlie. (Foto: Jan-Erik Østlie, NNN-arbeideren)

«Du har sparken! Om HR og amerikanisering av norsk arbeidsliv»
• Innledning ved forfatter Stein Stugu, rådgiver i De Facto – kunnskapssenter for fagorganiserte

Debatt: Bevisst strategi eller uungåelig utvikling?
• Nikolai Westlie, forhandlings- og organisasjonsdirektør, NHO Mat og Drikke
• Bjørn Hopland, daglig leder i Smart endring AS, tidligere HR-leder i Microsoft
• Anne Berit Aker Hansen, 1. nestleder i NNN
• Janne Halvorsen, hovedtillitsvalgt, Idun Rygge (Orkla)
• Stein Stugu, rådgiver, De Facto
• Møteleder: Stein Aabø

Internasjonalt arbeid
• Forslag til uttalelse

Hilsen fra gjester

 

> Opptak 14.30–16.30

Gjenvalgt forbundsleder Jan-Egil Pedersen og 1. nestleder/ptroppende forbundsleder Anne Berit Aker Hansen. (Foto: Jan-Erik Østlie, NNN-arbeideren)

Orientering fra redaksjonskomiteen

Valg

 

Landsmøteavis