Landsmøtet 2017 – torsdag 6. april

> Opptak kl. 10.00–11.30

NNNs 25. ordinære landsmøte er over. (Foto: Jan-Erik Østlie, NNN-arbeideren)

Uttalelser

Forslag til uttalelser: 
Norges forhold til EU/EØS og handelsavtaler
Fiskeri og havbruk
Mat- og drikkevareindustriens verdikjede
Matkjedemakt 

Bekjemp arbeidslivskriminalitet
Permitteringer

Avslutning